Μετατροπή Κτηρίου Πρώην Λεβητοστασίου, σε Κτήριο

Φοιτητικής Μέριμνας, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

(Μελέτη-Κατασκευή)