Νέο Κτήριο Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

(Μελέτη-Κατασκευή)


Σε συνεργασία με το Γραφείο Μελετών "ΟΡΙΟ" Ε.Ε. & Συνεργάτες.