Χώρος Media, Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης & Αναψυχής

στο Βοτανικό