Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους

Αναργύρους

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Μελέτης Κατασκευής - Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ.