Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 123

του Δήμου Κερατέας

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Μελέτης Κατασκευής - Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ.