Νέα βιομηχανική μονάδα στη Μαγούλα Αττικής

Αρχιτεκτονική πρόταση.