Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού

στο Λιοπέτρι (Κύπρος)

Συμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.