Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας (Πλατεία Νίκης)

της Κοζάνης

Συμμετοχή σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.