Κτηριακό συγκρότημα Μηχανογραφικού Κέντρου Τραπέζης Ελλάδος

Σύνταξη μελέτης για την Αναβάθμιση του συγκροτήματος. A' ΒΡΑΒΕΙΟ σε κλειστό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.