Πρότυπος Βιοκλιματικός Βρεφονηπιακός σταθμός στην Κερατέα

Η χωροθέτηση του Σταθμού έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε η έντονα πλαστική σύνθεση όγκων και επιφανειών να οργανώνεται γύρω από ένα αίθριο - υποδοχέας - που λειτουργεί ως συνδετικό νεύρο των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, του μέσα με το έξω, του κτισμένου χώρου με τον ελεύθερο χώρο. Ο σχεδιασμός μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό οικόπεδο προβλέπει την δημιουργία πολλαπλών χώρων εκτόνωσης, παιχνιδιού και δραστηριοτήτων με διαφορετικές χωρικές ποιότητες και αναλογίες έτσι ώστε να προσφέρει στην διδακτική διαδικασία πολύτιμα εργαλεία.