Πρότυπος Βιοκλιματικός Βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Αναργύρους

Πρότυπο βιοκλιματικό δημόσιο κτήριο.