Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στην περιοχή Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης

Ανάπλαση περιοχής Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης στην Κηφισιά.