Ανάπλαση Περιοχής Προσφυγικών στον Καρέα

Οριστική Μελέτη.