Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για τη δημιουργία μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς, στο Βόλο. Συνεργασία με τους Θ. Κατσουνωτό, Θ. Παδουβά .