Γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης" / Μελέτη ποιοτικής αναβάθμισης

Μελέτη και Σχέδια Εκκένωσης και Μελέτη Τρωτότητας γηπέδου ποδοσφαίρου "Γ. Καραϊσκάκης".