Κατοικία στην Εύβοια

Κατοικία με ξενώνα στα Πολίτικα Ευβοίας.