ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» - Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών / Μελέτη ποιοτικής αναβάθμισης

Μελέτη και Σχέδια Εκκένωσης και Μελέτη Τρωτότητας Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών.