ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» - Κεντρικό Στάδιο / Μελέτη ποιοτικής αναβάθμισης

Μελέτη και Σχέδια Εκκένωσης και Μελέτη Τρωτότητας Κεντρικού Σταδίου.