Ιδιωτική Ορθοπεδική Κλινική και Μονάδα Αποκατάστασης

Μετατροπή Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων  (διατηρητέα κτίσματα και νέο πολυώροφο μεταλλικό συγκρότημα) σε Ιδιωτική Κλινική και σύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης.