Επέκταση Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Κεντρικό Κτίριο) 

Επέκταση καθ’ ύψος του Κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Auditorium και Private Gallery) και αναμόρφωση της εισόδου και των κατακόρυφων προσβάσεων.