Ερευνητικό κέντρο και Ξενώνας φιλοξενίας (Dolphin Biology and Conservation Station)  

Ξενώνας και ερευνητικό κέντρο στο Γαλαξίδι.