Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Δημοκρατίας της Τσεχίας


Συμμετοχή σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Παναγιώτη Κόκκορη, Γιάννη Ρόζο
και Μαίρη Τζώρτζη.