Μορφή πεζοδρόμου οδού Ασκληπιού Τρικάλων
 

Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Γιάννη Ρόζο και Μαίρη Τζώρτζη.