ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΕΜΕΚ)

Η τελετή έναρξης των εργασιών για το μεγαλόπνοο έργο πραγματοποιήθηκε δίπλα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στον χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο.

Το ΩΕΜΕΚ, που θα θεμελιωθεί και θα λειτουργήσει με τη νέα δωρεά εθνικής εμβέλειας του ιδρύματος, θα διαθέτει επίσης μια ολιστική προσέγγιση. Θα παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων σε ενήλικες και παιδιά εντός συνόρων με οργάνωση και ασφάλεια.

Το ΩΕΜΕΚ θα είναι ένα υπερσύγχρονο κατασκευαστικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 €. Θα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής αξίας άνω των 30.000.000 €. Το κτίριο του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου θα είναι ένα οικοδόμημα 7.000 τ.μ. και 4 ορόφων, ενώ θα διαθέτει 47 νέες κλίνες, εκ των οποίων 33 αποκλειστικά για παιδιά, και 12 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά, εκ των οποίων 5 αποκλειστικά για βρέφη.

Lead Project Architect: Άννα Ασσανά / A&S ARCHITECTS

Αρχιτεκτονική Μελέτη (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής: STUDIO 75 ARCHITECTS – A&S ARCHITECTS