ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

  • Featured :
  • Prize :
Τοποθεσία

Δήμος Κηφισιάς

Έτος

2014

Φάση Ολοκλήρωσης

Οριστική Μελέτη