• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Αρχικά τον Ιανουάριο του 2004 μαζί με πέντε ακόμη συναδέλφους είχαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο που θα πραγματεύεται και θα αναλύει τις κατασκευαστικές δυνατότητες, την εξέλιξη των υλικών αλλά και τον τρόπο  επίλυσης πιο σύνθετων κατασκευαστικών θεμάτων.

Η κεντρική ιδέα ήταν να παρουσιαστεί, αναλυθεί και συγκεντρωθεί ένα υλικό που θα επιτρέπει σε μελέτες να υλοποιηθούν και θα αποτελέσει σύμβουλο κάθε αρχιτέκτονα. Βασικό πλεονέκτημα του εγχειριδίου ήταν πως το υλικό ήταν διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (σχέδια, επιλύσεις, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και υλικά σε μορφή autocad, pdf, word), καθώς και ο δυναμικός του χαρακτήρας με την έννοια ότι συνεχώς προστίθεντο νέα στοιχεία, εξελισσόταν, και παράλληλα άλλα στοιχεία διορθώνονταν και απαλείφονταν, ενώ τίποτα δεν θεωρείτο παγιωμένο. Ένα εγχειρίδιο σε συνεχή εξέλιξη.

Αυτό το εγχειρίδιο τελικά εκδόθηκε και υποστηρίχθηκε από την Εκδοτική εταιρία  ‘DASHOFFER HELLAS’, το 2007 και πέρα από την βασική του έκδοση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD), συνοδεύτηκε από τέσσερεις συμπληρωματικές εκδόσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα και μετά την αποχώρηση από την αγορά της εκδοτικής εταιρίας συνεχίστηκε να εμπλουτίζεται επεκτείνοντας αυτή την ιδιαίτερη βιβλιοθήκη από τους A&S ARCHITECTS με νέο υλικό και εντελώς διαφορετική δομή και παρουσίαση.

Υπάρχουν συζητήσεις εδώ και καιρό με εκδοτικό οίκο για μια σύγχρονη ψηφιακή /  ηλεκτρονική έκδοση του νέου υλικού.

Το υπό έκδοση υλικό θα συνοδεύεται από έναν μεγάλο αριθμό διακειμενικού υλικού (κείμενα, μελετήματα, βιβλία, άρθρα, δημοσιεύσεις, σχέδια) που συνδέεται και συνδιαλέγεται με το υπό έκδοση υλικό και το οποίο θα είναι άμεσα συγχρονικά διαθέσιμο στον αναγνώστη ως υπερσύνδεσμοι (hyperlinks).