A&S ARCHITECTS

ένα πολυδιάστατο γραφείο που παράγει αρχιτεκτονικό έργο

Οι A&S ARCHITECTS ιδρύθηκαν το 2004 από τον Νίκο Σιαπκαρά και την Άννα Ασσανά, με την μορφή ενός πολυδιάστατου γραφείου που παράγει αρχιτεκτονικό έργο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικεύεται στις μελέτες κτιριακών έργων μεγάλης και μικρής κλίμακας, σε ειδικά κτήρια, σε ανακαινίσεις και υπαίθριες διαμορφώσεις.  Έχουν συμμετάσχει σε Διεθνείς και Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς κερδίζοντας Βραβεία, Επαίνους και Ειδικούς Επαίνους, ενώ παράλληλα έχουν ασχοληθεί με αστικές αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας, οικιστικά συγκροτήματα και ειδικά κτίρια δημόσιου χαρακτήρα. Μελέτες και υλοποιημένα έργα των A&S ARCHITECTS έχουν δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά και στον ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο.

Συνθετικές Αρχές Σχεδιασμού

Σε όλες τις μελέτες μας ο χρόνος, η συνέχεια και η σύνδεση της αρχιτεκτονικής με το εξελισσόμενο πεδίο δράσης της και η δυνατότητα συσχέτισης ετερογενών στοιχείων είναι δομικά.

Οι αρχιτεκτονικές φόρμες διαντιδρούν με το περιβάλλον, που αντιμετωπίζεται ως ένα μαλακό σύστημα ευαίσθητο προς τις εξωτερικές πιέσεις και τις πληροφορίες. Δίνεται έμφαση στη σταδιακή ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής που συσχετίζεται με βαθμιαία πεδία επιρροής. Η αρχιτεκτονική συλλαμβάνεται με όρους δυνάμεων παρά φόρμας.

Χρησιμοποιούμε νέες θεωρήσεις της φύσης που δίνουν έμφαση στην πολλαπλότητα, το προσωρινό και το σύνθετο και τη νέα τεχνολογία με οικολογικές επιρροές που προωθεί τις συνδέσεις, δύο στοιχεία που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του χώρου και του χρόνου.

Υπηρεσίες

Εργαζόμαστε εκεί που η αρχιτεκτονική συναντά τον σχεδιασμό τοπίων, τη μηχανική, τον εσωτερικό σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών.

Αρχιτεκτονικές μελέτες, Landscape – Μελέτες υπαίθριων / δημόσιων χώρων και αναπλάσεις περιοχών, Master planning – Γενικά Προγραμματικά Σχεδία Ανάπτυξης, Interior Design – Μελέτες Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης, Διεύθυνσης, Υποστήριξης, και Ανάπτυξης Έργων.

Architecture

Interior Design

Graphic Design

Landscape Design

Engineering

Project management

Βραβεία

Οι A&S ARCHITECTS έχουν συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με πολλές και σημαντικές διακρίσεις / βραβεία

Συνεργασίες

Οι A&S ARCHITECTS συνεργάζονται με μερικά από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία του εξωτερικού σε έργα μεγάλης κλίμακας με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Ποίοι είμαστε

Η Άννα Ασσανά και ο Νίκος Σιαπκαράς ίδρυσαν την A&S Architects το 2004. Εργάζονται μαζί από την πρώτη τους συνεργασία στο ΕΜΠ

Άννα Ασσανά

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. (2001).
Η Διπλωματική της εργασία βραβεύτηκε από το Τ.Ε.Ε.
Έχουν δημοσιευθεί αρχιτεκτονικές μελέτες, φοιτητικές εργασίες και η προπτυχιακή διπλωματική της εργασία.
Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) με βραβεύσεις και διακρίσεις (7 βραβεία και ένας ειδικός έπαινος).
Συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου A&S ARCHITECTS.

Νίκος Σιαπκαράς

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. (2001).
Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου», στην κατεύθυνση «Σχεδιασμός- Χώρος- Πολιτισμός», στο Ε.Μ.Π. (2004).
Η Διπλωματική του εργασία βραβεύτηκε από το Τ.Ε.Ε.
Συγγραφέας του εγχειριδίου «Πρακτικό εγχειρίδιο με οικοδομικές λεπτομέρειες», της Εκδοτικής εταιρίας «DASHOFFER HELLAS».
Έχουν δημοσιευθεί επιστημονικά άρθρα, αρχιτεκτονικές μελέτες, φοιτητικές εργασίες και η προπτυχιακή διπλωματική του εργασία.
Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) με βραβεύσεις και διακρίσεις (7 βραβεία και ένας ειδικός έπαινος).
Συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου A&S ARCHITECTS.

Καριέρα

Οι νέες συνεργασίες με συναδέλφους είναι βασικός στόχος των A&S ARCHITECTS.

Θέσεις εργασίας:

BIM (Building Information Modeling)

A&S ARCHITECTS has worked with BIM since 2016 and now executes the majority of all our large projects with the use of BIM. Our approach in design incorporates the utilization of BIM workflow to deliver building facilities and open spaces that provoke environmental awareness and SUSTAINABILITY.

Building Information Modeling (BIM) is the process of generating and managing building data during a project’s lifecycle from conception through design and construction to its operation. The benefits of using BIM are: – Immediate 3D visualization – Improved coordination and resolution of conflicts – The ability to extract quantities – Cost calculations – Environmental simulations – Verification of constructability – Scheduling production on site – Operation and maintenance

Αστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση

Η αστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση αποτελεί στρατηγικό στόχο σε όλη την Ευρώπη. Μαζί με τις κοινωνικές δομές που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο αλλάζει και η αισθητική μας. Το υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον μας ωθεί να απαιτήσουμε ένα νέο, αναβαθμισμένο αισθητικά και λειτουργικά.

Αυτό είναι εφικτό αν μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να εκμεταλλευτούμε την υπερκειμενική διάσταση του τόπου, σχεδιάζοντας χώρους που θα συνδιαλέγονται με την εκάστοτε πραγματικότητα και θα αλληλεπιδρούν με αυτή.
Ταυτόχρονα η δυνητικοποίηση του τόπου μπορεί να είναι συνεχής και να μεταβάλλεται αναδιοργανώνοντας τα δεδομένα προγραμματισμού του συστήματος, στο οποίο υπακούν. Μπορεί επομένως να ελίσσεται και ως «λήπτης» και ως «δότης» δυνητικοποίησης.
Σε όλες τις μελέτες μας ο χρόνος, η συνέχεια και η σύνδεση της αρχιτεκτονικής με το εξελισσόμενο πεδίο δράσης της και η δυνατότητα συσχέτισης ετερογενών στοιχείων είναι δομικά.
Χρησιμοποιούμε νέες θεωρήσεις της φύσης που δίνουν έμφαση στην πολλαπλότητα, το προσωρινό και το σύνθετο και τη νέα τεχνολογία με οικολογικές επιρροές που προωθεί τις συνδέσεις, δύο στοιχεία που επαναπροσδιορίζουν την έννοια του χώρου και του χρόνου.

Οι αρχιτεκτονικές φόρμες διαντιδρούν με το περιβάλλον

Η αρχιτεκτονική μας δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα μιας απόφασης της κεντρικής ιδέας, όσο ένα δυναμικό πρόβλημα, του οποίου η τελική έκφραση δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Πλάθεται ως μια ενδιάμεση, μεταβατική, εφήμερη δομή σε άμεση σχέση με το context που την παράγει και το παράγει.

Στις μελέτες μας οι αρχιτεκτονικές φόρμες διαντιδρούν με το περιβάλλον, που αντιμετωπίζεται ως ένα μαλακό σύστημα ευαίσθητο προς τις εξωτερικές πιέσεις και τις πληροφορίες. Δίνεται έμφαση στη σταδιακή ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής που συσχετίζεται με βαθμιαία πεδία επιρροής. Η αρχιτεκτονική συλλαμβάνεται με όρους δυνάμεων παρά φόρμας.

Βασικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής μας γλώσσας είναι τα χαρακτηριστικά της «χρονοπολεοδομίας», η εισαγωγή της παραμέτρου του «χρόνου» στο σχεδιασμό, ώστε να επιτευχθεί η συγχρονικότητα των λειτουργιών και όχι μόνο η χωρική τους συνύπαρξη.
Οι λειτουργίες δεν είναι μόνο πολλές αλλά συμβαίνουν ταυτόχρονα σε τόπο και χρόνο και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό των χρήσεων και το σχεδιασμό των χώρων. Οι χώροι είναι ενεργοί και μπορεί να αλλάζουν διαρκώς στην διάρκεια μιας ημέρας. Σε ένα περιβάλλον όπου «σεκάνς» δραστηριοτήτων αναμειγνύονται και αλληλεπικαλύπτονται, οι προτάσεις μας που διαχειρίζονται τον χώρο σκέφτονται και τον χρονικό συγχρονισμό των λειτουργικών απαιτήσεων.

Έτσι σε κάθε έργο ο χώρος γίνεται αντιληπτός, ως τοπολογικά μορφοποιημένος.