Πρώτο βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • Featured : yes
  • Prize : πρώτο βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό