Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ

  • Featured : yes
  • Prize : πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Στον σχεδιασμό υιοθετούμε καθαρές, εύληπτες γεωμετρικές χαράξεις και στερεομετρικές συγκροτήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούμε να προσφέρουμε πλούσιες ή απροσδόκητες χωρικές εμπειρίες καθώς έρευνες από το χώρο των Νευροεπιστημών, της Ψυχολογίας, και της Εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι τα μικρά παιδιά:

  • Οικοδομούν τη νέα γνώση πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις.
  • Χρειάζονται ευκαιρίες για οργανωμένες εξερευνήσεις και έρευνα.
  • Μαθαίνουν μέσα από ένα συνδυασμό μαθησιακών εμπειριών: αυθόρμητες και οργανωμένες, εμπειρίες που ξεκινάνε από τα ίδια και τα ενδιαφέροντα τους και εμπειρίες που οργανώνει ο εκπαιδευτικός με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που θέτει το πρόγραμμα σπουδών ή προκύπτουν από τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του.

«Η δημιουργία συνδέσεων βρίσκεται στην καρδιά της μάθησης – το να μπορούμε να διακρίνουμε ομοιότητες και διαφορές και να διαχωρίζουμε τα πράγματα σε κατηγορίες. Η δημιουργία ασυνήθιστων συνδέσεων βρίσκεται στην καρδιά της δημιουργίας. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούνε να βρούνε όποια πληροφορία θέλουνε στο Google, τα άτομα που μπορούν να διακρίνουν συνδέσεις είναι αυτά που μπορούν να περάσουν από το στάδιο του «γνωρίζω πολλά» στο στάδιο του «χρησιμοποιώ τις γνώσεις αυτές». (Gallinsky, 2010)

Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Μελέτης-Κατασκευής του Πρότυπου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Κερατέας, στην κατηγορία των μελετών. Το θέμα πήρε την πρώτη θέση και μετά τις οικονομικές προσφορές και η υλοποίηση του ολοκληρώθηκε εν τέλη το 2015. Το έργο βραβεύτηκε ως το καλύτερο υλοποιημένο έργο που προέκυψε από το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και από άποψη σχεδιασμού.

Η μελέτη

Τόσο η είσοδος των παιδιών όσο και των διοικητικών – γραφειακών χώρων, αλλά και η όλη λειτουργία και οργάνωση του κτιρίου έχουν βασικό πεδίο αναφοράς  – πυρήνα, το εσωτερικό αίθριο, την «υπαίθρια εσωτερική πλατεία» του κτιρίου, αυτό που στον αρχικό σχεδιασμό ονομάσαμε ως μήτρα -–matrix, του χώρου, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.

Η τοποθέτηση του κτιρίου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε η έντονα πλαστική σύνθεση του λευκού πρίσματος και των επιφανειών να οργανώνεται γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο – υποδοχέας – που λειτουργεί ως συνδετικό νεύρο όλων των χώρων του σταθμού.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένα ιδιαίτερο μεταβατικό τοπίο, ένα φαινόμενο «διάχυσης» χώρων. Μια λιτή εικόνα, που όμως κατοικεί και μορφώνει χώρους με ισχυρές χωρικές ποιότητες (δυναμικούς σχηματισμούς, χωρικές συνέχεις και ασυνέχειες).
Μια μεταβατική ζώνη – φίλτρο που παίζει το ρόλο της οριοθέτησης, ενώ είναι παράλληλα μια ζώνη αναγνώρισης, σηματοδότησης και ενοποίησης με ότι το περιβάλλει.
Η μετάβαση είναι τόσο σημαντική για την ανθρώπινη εμπειρία, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδία, ώστε η έννοια του χώρου να μη μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνο με βάση τη χρονικότητα και την κίνηση. Τόσο ως διαδρομή όσο και ως περιπλάνηση – συναισθηματική ή σημασιολογική μεταλλαγή – η μετάβαση αποτελεί το μέσο με το οποίο η αρχιτεκτονική αρθρώνεται αντιληπτικά. Το μέσο που συγκροτεί τη νόηση και τη συνείδηση μας για τους τόπους και τις δομικές τους ιδιότητες.
Στην μαθησιακή εμπειρία των μικρών παιδιών είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι με ξεχωριστές και διαφορετικές ποιότητες: Εσωτερικοί χώροι αιθουσών με δυνατότητα πλήρους ενοποίησης και δημιουργίας ενός κλειστού πολυχώρου που μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα.

Εξωτερικοί χώροι με ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως: κεντρικό αίθριο / εσωτερικός αύλειος πυρήνας, ημιυπαίθριοι χώροι εκτόνωσης των χώρων ύπνου, στεγασμένοι χώροι εκτόνωσης των αιθουσών, περιμετρική γραμμική αυλή παιχνιδιού και δραστηριοτήτων με πολλαπλά επίπεδα ιδιωτικότητας, δυνατότητα απομόνωσης διαφορετικών ομάδων παιδιών και επαφή με φυσικά υλικά.

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα έχει ιδιαίτερα χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατασκευάζονται τα σύγχρονα εκπαιδευτικά κτίρια.

Τα φορτία για θέρμανση και ψύξη μειώνονται σημαντικά με την εφαρμογή των παρακάτω: – Αυξημένη θερμομόνωση του κελύφους – Υαλοστάσια χαμηλής εκπομπής – Σκιασμός ανοιγμάτων – Χρήση επιχρισμάτων με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία – Χρήση ανεμιστήρων οροφής σε όλους τους κύριους χώρους του σταθμού – Πρόβλεψη εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας αέρα – αέρα – Λαμπτήρες υψηλής φωτιστικής αποδοτικότητας στους εσωτερικούς χώρους του σταθμού – Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με νερό, υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητα

χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα
κεντρικό αίθριο / εσωτερικός αύλειος πυρήνας
ημιυπαίθριοι χώροι
περιμετρική γραμμική αυλή