ένα πολυδιάστατο γραφείο που παράγει αρχιτεκτονικό έργο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικεύεται στις μελέτες κτιριακών έργων μεγάλης και μικρής κλίμακας, σε ειδικά κτήρια, σε ανακαινίσεις και υπαίθριες διαμορφώσεις
Έργα μας
Υπηρεσίες

Εργαζόμαστε εκεί που η αρχιτεκτονική συναντά τον σχεδιασμό τοπίων, τη μηχανική, τον εσωτερικό σχεδιασμό και την παροχή συμβουλών.

Αρχιτεκτονικές μελέτες, Landscape – Μελέτες υπαίθριων / δημόσιων χώρων και αναπλάσεις περιοχών, Master planning – Γενικά Προγραμματικά Σχεδία Ανάπτυξης, Interior Design – Μελέτες Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης, Διεύθυνσης, Υποστήριξης, και Ανάπτυξης Έργων.

Architecture

Interior Design

Graphic Design

Landscape Design

Engineering

Project management

Βραβεία

Οι A&S ARCHITECTS έχουν συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με πολλές και σημαντικές διακρίσεις / βραβεία