• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Οι A&S ARCHITECTS έχουν αναλύσει και καταγράψει όλες τις βασικές σύγχρονες μεθόδους εκπόνησης σχεδίων εκκένωσης (σχετική βιβλιογραφία, πανεπιστημιακές εκδόσεις, διατριβές, πανεπιστημιακές έρευνες, σχετικά συνέδρια και σεμινάρια, εκδόσεις ομοσπονδιών, εκδόσεις υπηρεσιών ασφαλείας) και έχουν προχωρήσει στην ομαδοποίηση των μεθόδων και στην κατάταξη τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Παράλληλα έχουν προχωρήσει σε κατηγοριοποίηση των σύγχρονων μοντέλων υπολογισμού χρόνων εκκένωσης (ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), και έχουν χρησιμοποιήσει στην πράξη αρκετά από αυτά. Αυτή η έρευνα οδήγησε στην σύνταξη μιας πρότυπης ολοκληρωμένης μελέτης σχεδίων εκκένωσης η οποία αξιολογεί τις συνθήκες µε ποσοτικούς ελέγχους προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση ανάλογα µε το έργο που αντιμετωπίζει και ταυτόχρονα επαληθεύει τα αποτελέσματα με τρεις διαφορετικές μεθόδους. Αυτή η πρότυπη μελέτη έχει χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης σε όλες τις μεγάλες και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (γήπεδα ποδοσφαίρου – γήπεδο Τούμπας, στάδιο Γ.Καραϊσκάκης, αθλητικές εγκαταστάσεις Ο.Α.Κ.Α., Κεντρικό Στάδιο, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, ΚΤΛ), και εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις καλύπτει και συμπληρωματικές / πολιτιστικές εκδηλώσεις – συναυλίες κτλ).

Η μελέτη του σταδίου Γ.Καραϊσκάκης αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης μνείας από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου / UEFA.

Η μελέτη / έρευνα αυτή παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ειδική εκδήλωση καθώς και στον ΕΣΑΚΕ.

Η έρευνα αυτή συγκροτεί τον κορμό ενός συγγράμματος με αρχικό τίτλο «Εξερεύνηση του σχεδιασμού (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω της αμφίδρομης μοντελοποίησης των περιορισμών / μελέτη εκκένωσης», που αναλύει όλα τα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνει ο μελετητής υπόψη του καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον σχεδιασμό.