ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

  • Featured :
  • Prize :

Η μελέτη προβλέπει την δημιουργία ενός σύγχρονου Κτιρίου Κερκίδων, το οποίο θα φιλοξενεί όλους τους απαραίτητους αθλητικούς και συνοδούς χώρους καθώς και κλειστό χώρο προθέρμανσης – εκγύμνασης  (Προπονητήριο).

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο νομός Δράμας και πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Δράμας.

Η μελέτη επιλέγει να διαχωρίσει τις δημόσιες ενότητες (χώροι που έχουν πρόσβαση οι θεατές) από τις ιδιωτικές ενότητες (χώροι που έχουν πρόσβαση μονάχα οι αθλητές και όσοι συμμετέχουν ενεργά σε ένα αγώνα), σε δύο βασικά διαφορετικά επίπεδα επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό να μην υπάρχουν διασταυρώσεις κινήσεων και χρηστών που δεν είναι επιθυμητές σε μια αθλητική εγκατάσταση.

Η κατασκευαστική ποιότητα και η επεξεργασία των υλικών αποκτά θεμελιώδη σημασία στην μελέτη γιατί αποδίδει στα μέρη και στο όλο μια πνευματική ένταση. Η λεπτομέρεια είναι μια σύλληψη, τόσο όσο και ο χώρος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται με κριτήρια  το χρώμα, την υφή, την αίσθηση της διαφάνειας και της αδιαφάνειας, τη θερμότητα και φυσικά την αφή.

Το ανεπίχριστο σκυρόδεμα, το μέταλλο, η επικάλυψη από σύνθετα πανέλα αλουμινίιου, διατηρούν την αυτοτέλεια και την καθαρότητά τους και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται για να μορφωθεί ο αρχιτεκτονικός χώρος. Λειτουργούν ως όρια που διαχωρίζουν λειτουργίες, ποιότητες χώρου, εσωτερικά και εξωτερικά περιγράμματα, αλλά και για να σηματοδοτήσουν υλικές χωρικές συνέχειες και ασυνέχειες.

ΕΤΟΣ

2019-2020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΡΑΜΑ

ΦΑΣΗ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ