ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  • Featured :
  • Prize :

Το δεύτερο επίπεδο της πρότασης αφορά το κομμάτι του φυσικού σχεδιασμού. Σε όλη την υπόλοιπη έκταση, οι επεμβάσεις που προτείνονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • σε σημειακές παρεμβάσεις (εξοπλισμός, φύτευση δένδρων, φωτισμός, σήμανση)
  • σε ήπιες παρεμβάσεις (πορείες, χαράξεις, οριοθέτηση περιοχών), οι οποίες υλοποιούνται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και περιλαμβάνουν δαπεδοστρώσεις από υλικά όπως χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο – κουρασάνι σε διάφορες αποχρώσεις
  • σε παρεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας (διαμόρφωση επιφανειών, υποδοχείς δραστηριοτήτων), οι οποίες υλοποιούνται με υλικά όπως κυβόλιθοι ή χυτά δάπεδα από βότσαλο ή θραυστό υλικό διαφόρων χρωμάτων.

Μέσα στις επεμβάσεις που προτείνονται ανήκει και η προσθήκη δύο επιπλέον γηπέδων αντισφαίρισης δίπλα από τα ήδη υπάρχοντα και η δημιουργία στίβου γύρω από αυτά. Για το στίβο προτείνεται η χρήση συνθετικού ελαστικού τάπητα. Επιπλέον, στις αθλητικές δραστηριότητες προστίθενται και κατασκευές που αφορούν δύο νέα Ολυμπιακά αθλήματα (skateboard και BMX) τα οποία προσελκύουν πολλούς νέους. Οι κατασκευές που προτείνονται για τα δύο αυτά αθλήματα προσαρμόζονται στο φυσικό έδαφος με μικρή διαμόρφωση – εκσκαφή.

Ως περιοχή μελέτης ορίζεται ένα μέρος της ανατολικής ακτής της λίμνης Ορεστιάδας, στο τμήμα όπου βρίσκεται το Μαυροχώρι, απέναντι από την πόλη της Καστοριάς. Πρόκειται για μία παράκτια ζώνη 520m με ακτογραμμή μήκους 1100m, η οποία αποτελεί έναν πλούσιο βιότοπο.

Περιγραφή πρότασης

Η πρόταση αφορά στην αναζωογόνηση του παράκτιου μετώπου του Μαυροχωρίου μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών του και τη διαμόρφωση νέων υποδομών σε αυτό. Η πρόταση λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και στον σύνθετο τοπικό οικότοπο καθώς και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν.

Η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο βασικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το οργανωτικό, όπου προτείνονται συγκεκριμένες κατηγορίες χρήσεων και δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται χώροι και υποδομές που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες, την περιβαλλοντική ενημέρωση, την παρατήρηση του τοπίου, τη φιλοξενία εκθέσεων (είτε περιοδικών είτε κάποιων μόνιμων εκθέσεων που αφορούν το οικοσύστημα της λίμνης ή την τοπική ναυπηγική παράδοση) και τη φιλοξενία εκδηλώσεων.