μελέτη και σχέδια εκκένωσης και μελέτη τρωτότητας

ΓΗΠΕΔΟ ¨Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ¨ / ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

  • Featured :
  • Prize :
Τοποθεσία

Δήμος Πειραιά

Έτος

2014

Φάση Ολοκλήρωσης

Οριστική Μελέτη