ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  • Featured :
  • Prize :

Αυτή η σημασιολογική διάσταση συνιστά και το κεντρικό ζητούμενο του διαγωνισμού: τον επανασχεδιασμό, όχι μόνο του φυσικού χώρου του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου αλλά και την ανασυγκρότηση του νοηματικού του χώρου. Αυτού του χώρου των σημασιών που θα αποδίδουν οι πολίτες στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης της συνείδησής τους στη βιωματική τους εμπειρία με το φυσικό χώρο.

Η πρόταση εστιάζεται στην διαμόρφωση ενός «απαλού» τοπίου, ενός νέου «εδάφους», τόσο ως μορφή όσο και ως θεωρία, ενός ενεργού εδάφους, μιας ενεργής πλατφόρμας.

Η ενεργή πλατφόρμα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με βιοκλιματικές αρχές που αρθρώνεται γύρω από τρία βασικά στοιχεία: νερό, φύτευση και φως. Κατά μήκος αυτών, ένα πρόγραμμα υπαίθριων δραστηριοτήτων, πολιτιστικών γεγονότων και πολεοδομικής ανάπτυξης χρήσεων αρθρώνουν την περιοχή μελέτης με βασικό άξονα την πτύχωση.

Συνεργασία με την Αρχιτέκτονα Εύα Αμπάζη.

Ο Gilles Deleuze γράφει στο The Fold:

«Το νέο στάτους του τοπίου δεν αναφέρει την κατάσταση του πια σε ένα χωρικό καλούπι – με άλλα λόγια σε μια σχέση μορφής – ύλης, αλλά σε μία μόνιμη διαμόρφωση  που δηλώνει την έναρξη μιας συνεχούς παραλλαγής της ύλης ως μια συνεχής ανάπτυξη της μορφής… Το τοπίο εδώ είναι επιτηδευμένο, όχι «αναγκαστικό»: γίνεται ένα γεγονός.»

Η Πλατεία Νίκης είναι η κεντρική πλατεία του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κοζάνης και ουσιαστικά ο σημαντικότερος δημόσιος κοινόχρηστος χώρος της. Περιβάλλεται από τους δρόμους Ειρήνης, Τσόντζα, Νίκης και Π. Μελά. Η οδός Ειρήνης είναι ο κεντρικός εμπορικός πεζόδρομος του πεζοδρομημένου οδικού δικτύου της πόλης.

Ο επανασχεδιασμός των κοινόχρηστων χώρων είναι στην ουσία ο επανασχεδιασμός του νοήματος του αστικού τοπίου στην πόλη της  Κοζάνης.