Δεύτερο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  • Featured :
  • Prize : Δεύτερο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Αυτή η σημασιολογική διάσταση συνιστά και το κεντρικό ζητούμενο του διαγωνισμού: Τον επανασχεδιασμό, όχι μόνο του φυσικού χώρου της παραλίας αλλά και την ανασυγκρότηση του νοηματικού της χώρου. Αυτού του χώρου των σημασιών που θα αποδίδουν οι πολίτες στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης της συνείδησής τους στη βιωματική τους εμπειρία με το φυσικό χώρο.

Στην απόπειρά μας να επανασχεδιάσουμε αυτό το «χώρο των σημασιών», οι έννοιες του μη προβλέψιμου και του εφήμερου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σε συνεργασία με τους Μ.Τζώρτζη και Γ.Ρόζο.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο σχεδιασμός της παραλίας και η σύνδεση της με το εσωτερικό της πόλης δεν είναι απλά μια αστική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας. Επιδίωξη μας είναι μια παρέμβαση που δε στοχεύει μονάχα στη ρύθμιση των συνθηκών ανάπτυξης της Χερσονήσου μέσα από την επιλογή χωροθετικών προτάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά αντίθετα η ρύθμιση αυτή, να συνιστά μέρος ή και συνέπεια μιας ευρύτερης προσδοκίας της πόλης να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της επαναπροσδιορίζοντας μια δομική σχέση για αυτήν την εικόνα: τη σχέση της με τη θάλασσα. Στην περίπτωση ενός τέτοιου εγχειρήματος η τεχνική διάσταση δεν είναι καθόλου βέβαιο πως είναι η κυρίαρχη. Αντίθετα, πέρα από την απαραίτητη εξασφάλιση πολιτικών συναινέσεων, τη συντονισμένη δράση πολλών παραγόντων της πόλης, τη συνεχή διαπραγμάτευση, τη διαχείριση αντιφατικών και συχνά απροσδιόριστων παραμέτρων και τη φαντασία, το όλο εγχείρημα προσδοκά μέσα από τις σχεδιασμένες προτάσεις κάτι πολύ πιο δύσκολο: Μια νέα σημασιολογική του επένδυση με νοήματα, που θα κατευθύνουν τις επιλογές και θα νομιμοποιούν τις συνέπειές τους. Ο επανασχεδιασμός της παραλίας είναι στην ουσία ο επανασχεδιασμός του νοήματος του θαλασσίου μετώπου της Χερσονήσου.