ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ATTIKH

  • Featured :
  • Prize :

Η μελέτη αφορά στην μετατροπή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της εταιρείας BSH HOME APPLIANCES GROUP στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη σε ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο. Το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, χώρους αναψυχής, εστίασης και διασκέδασης, – με τις προβλεπόμενες βοηθητικές χρήσεις, υπαίθριους χώρους (προσβάσεις, καθιστικά, χώροι για happenings, παιδότοποι, υδάτινες επιφάνειες κτλ) και χώρους στάθμευσης.
Η προσπάθεια μας να επανακατοικήσουμε και να χαρακτηρίσουμε το υφιστάμενο συγκρότημα με όρους αρχιτεκτονικούς, χωρικούς αλλά συνάμα και με βάση την εμπορικότητα και την προβολή των χρήσεων, μας οδήγησε σε μια ¨παρασιτική εγκατάσταση.

Η δράση μας, η πρόταση μας είναι ουσιαστικά ένα είδος ψηφιακής γενετικής μηχανικής που διασταυρώνει την μηχανοκίνητη μονάδα του σώματος των βιολογικών οργανισμών με την ηλεκτρονική ζωή, παράγοντας μια ρευστή μορφή στην οποία η ανθρώπινη δράση και η αρχιτεκτονική συντίθενται. Μια ευέλικτη μορφή που φωλιάζει στην παραδοσιακή περιοχή μεταξύ της βιολογικής ζωής και της μεταλλικής και ηλεκτρονικής ¨πανίδας¨ της μοντέρνας τεχνολογίας.
Μια σύνθεση στην οποία βιώνουμε μια ιδιαίτερη ρευστοποίηση του χώρου, της γλώσσας, του σώματός μας. Μια εγκατάσταση στην οποία όλα γίνονται μεσολαβητικά στάδια, όπου όλα επηρεάζονται, όπου ο χώρος απελευθερώνεται από φυσικούς περιορισμούς. Όπου όλες οι μορφές αναμειγνύονται με πληροφορίες. Ένα πιο ελαστικό και αισθητηριακό περιβάλλον που συνδιαλέγεται με τις αισθήσεις μας και όπου η ανθρώπινη δράση και η χωρική προοπτική και ενόραση συντίθενται.

Η βασική προσέγγιση του Νέου Εμπορικού Κτιρίου γίνεται με το άνοιγμα των υπαίθριων χώρων του συγκροτήματος προς την ευρύτερη περιοχή, μέσα από πεζοδρόμους, από υπαίθριες σκάλες και ράμπες, από διαμορφώσεις και συνεχόμενα επίπεδα, που οδηγούν σε υπαίθριους χώρους με πολλαπλές δυνατότητες (υπαίθριοι χώροι αναψυχής και εστίασης, χώροι πρασίνου, υδάτινες επιφάνειες, χώροι εκπαίδευσης και παιχνιδιών, παιδότοποι) και τελικά καταλήγουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

εμπορικοί χώροι, χώροι αναψυχής, εστίασης και διασκέδασης
ένα αισθητηριακό περιβάλλον που συνδιαλέγεται με τις αισθήσεις μας
άνοιγμα των υπαίθριων χώρων του συγκροτήματος προς την ευρύτερη περιοχή