ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

  • Featured :
  • Prize :

Διαμορφώνονται δύο κύριοι άξονες κίνησης, που χαρακτηρίζονται ως βασικός και δευτερεύοντας. Ο δευτερεύοντας ενώνει την πλατεία εισόδου / είσοδο με την κεντρική πλατεία. Ο βασικός άξονας ξεκινά από την κεντρική πλατεία και ενοποιεί τις ταφικές ενότητες: κοινοί τάφοι, οικογενειακοί τάφοι, παιδικό νεκροταφείο και οστεοφυλάκιο. Ο άξονας αυτός είναι κάθετος στην κλίση του οικοπέδου και παράγει μια ανηφορική και μια κατηφορική πορεία, ένα μικρό συμβολικό ¨Γολγοθά¨ για τους επισκέπτες. Διαπερνά την σύνθεση από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο υψομετρικά σημείο του οικοπέδου.

Η σύνθεση αξιοποιεί το στοιχείο της ανάβασης – μέσω της χάραξης του βασικού άξονα κίνησης– που αντιστοιχεί στη μετάβαση από τα εγκόσμια στα επουράνια.

Πρόκειται για κοιμητήριο που διαθέτει ισχυρά συμβολικό χαρακτήρα, ο οποίος εκφράζεται μέσω της χρήσης τόσο του φυσικού στοιχείου (φύτευση, νερό), όσο και του τεχνητού στοιχείου (χωροθέτηση / προσανατολισμός κτηρίων, χρήση συγκεκριμένων γεωμετρικών σχημάτων).

Βασική συνθετική ιδέα της πρότασης αποτελεί η σταδιακή μετάβαση από τον εξωτερικό χώρο του κοιμητηρίου προς τον ταφικό χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με την χωροθέτηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν ως φίλτρο ανάμεσα στις δύο περιοχές, σε συνδυασμό με το πέρασμα από τα κοσμικά κτήρια στα ιερά.

Ο «βασικός άξονας» τονίζεται από τη χωροθέτηση των οικογενειακών τάφων και την φύτευση δέντρων στα όριά του και διαθέτει έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται η «ικανοποίηση μιας εσωτερικής ανάγκης “ανάβασης”, σωματικής και ψυχικής, σε σημείο κορύφωσης, τόπο έξαρσης στον ευρύτερο ταφικό χώρο».

Σημαντικό ρόλο στη σύνθεση καταλαμβάνει ο μαρτυρικός τοίχος που λειτουργεί ως η βάση, το όριο, της πλατείας με τον ταφικό χώρο. Αυτός ο τοίχος προτείνεται να κοσμηθεί από «μικρά αναθηματικά κτίσματα / στοιχεία, που θα προέρχονται από δωρεές δημοτών».

Η μελέτη οργανώνει το νεκροταφείο σε τέσσερεις ζώνες χρήσεων:

 

εκτός περίφραξης – χώρος στάθμευσης

ζώνη ¨υποδοχής – εξυπηρέτησης¨ κοινού: διοίκηση – γραφεία, ιματιοφυλάκια / αποδυτήρια, φυλάκιο – οικία φύλακα / παρατηρητήριο,

ζώνη τελετών: εκκλησία – ναός

ζώνη ταφής: τάφοι, οστεοφυλάκιο / πλυντήριο οστών, χωνευτήριο, αποθήκη εργαλείων, αποθήκη – χώρος απορριμμάτων.

Η μετάβαση από τη μία ενότητα στην άλλη γίνεται σταδιακά, υπακούοντας σε μια διαδικασία «προετοιμασίας» των ζώντων. Η τοποθέτηση του «κατ’ εξοχήν ιερού χώρου, της Εκκλησίας» στην  συμβολή των δύο αξόνων, αποτελεί την κορύφωση της μεταβατικής πορείας μέσα στο Κοιμητήριο.

Η κεντρική πλατεία αποτελεί άλλωστε «την κομβική περιοχή της διαμόρφωσης του Νεκροταφείου», καθώς σε αυτή «καταλήγουν όλες οι πορείες από τις επιμέρους ενότητες του συγκροτήματος».

διαθέτει ισχυρά συμβολικό χαρακτήρα
σταδιακή μετάβαση από τον εξωτερικό χώρο του κοιμητηρίου προς τον ταφικό χώρο
η σύνθεση αξιοποιεί το στοιχείο της ανάβασης