Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

  • Featured :
  • Prize : Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ – (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΔΙΤ)

Πρόκειται για την αρχιτεκτονική μελέτη που κέρδισε το Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ στα πλαίσια του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι Υπηρεσιών και Ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ» (Συν -χρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα).

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο ARIS ARCHITECTS.