ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ¨ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ¨

 • Featured :
 • Prize :

Το σχέδιο Δράσης Στρατηγικής και επιχειρησιακής Ανάπτυξης του ΟΑΚΑ περιλαμβάνει 3 κατηγορίες δράσεων / προτάσεων:

 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και χωροθέτηση νέων χρήσεων σε τμήματα των εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνοδών και εμπορικών χρήσεων
 • Νέες υπαίθριες διαμορφώσεις, εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων και νέων υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων – αθλητικό πάρκο νέων Ολυμπιακών αθλημάτων.

Η εν λόγω πρόταση αξιοποίησης του ΟΑΚΑ συνδυάζει καινοτόμα στοιχεία τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό. Οι βασικές αρχές της χωρικής ανάπτυξης του έργου εστιάζουν:

 • Στον Θεματικό και Αθλητικό τουρισμό
 • Στην δημιουργία ενός Υπερσύγχρονου και πρότυπου αθλητικού κέντρου.
 • Στην τόνωση του Αθλητικού πολιτισμού και της Εκπαίδευσης – Η Δημιουργία Αθλητικού Σχολείου ή και Γενικού Σχολείου θα φέρει μεγάλη πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή σε επίπεδο αθλητικής εκπαίδευσης
 • Στην εναρμόνιση των νέων κτιριακών όγκων και των νέων δραστηριοτήτων, στο ευρύτερο περιβάλλον από άποψη τοπίου, χρήσεων, κλίμακας, καθώς και των νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου και ενοποίηση τους με τους υφιστάμενους χώρους αναψυχής.
 • Στην συμπλήρωση με ευθύνη και φαντασία ενός σπουδαίου αρχιτεκτονικού έργου στα πλαίσια της δημόσιας μνημειακής αρχιτεκτονικής της πόλης.
 • Στην ενσωμάτωση νέων χρήσεων και εγκαταστάσεων που θα αποτελέσουν την αφορμή για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του ΟΑΚΑ και την συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών.
 • Στη Δημιουργία ενός σύγχρονου και ζωντανού υπερτοπικού πόλου πρασίνου, αθλητισμού, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής μέσα στο κέντρο της πόλης.
 • Στη δημιουργία αθλητικής υποδομής με ιδιαίτερη έμφαση στην προσθήκη νέων αθλημάτων, αθλημάτων με ευρεία απήχηση στο νεανικό κοινό και με λειτουργικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του αθλητικού πνεύματος και την ενεργή επανένταξή του αθλητισμού στην οικογενειακή αναψυχή των πολιτών.
 • Στην καθημερινή λειτουργία του χώρου που διευκολύνεται με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, συμπληρωματικών στις υφιστάμενες αθλητικές χρήσεις – αξιοποίηση του χώρου και σε non match days.
 • Στην επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου