Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου (Εθνικό) Δήμου Δράμας

Η νέα μελέτη προβλέπει την δημιουργία ενός σύγχρονου Κτιρίου Κερκίδων, χωρητικότητας 1500 θέσεων, το οποίο θα φιλοξενεί όλους τους απαραίτητους αθλητικούς και συνοδούς χώρους καθώς και κλειστό χώρο προθέρμανσης – εκγύμνασης (Προπονητήριο).