ανέγερση Αθλητικού Κέντρου στην πόλη της Λάρνακας

ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΕ ΚΙΤΙΟΥ

  • Featured :
  • Prize :
Τοποθεσία

Λάρνακα, Κύπρος

Έτος

2012 - 2015

Φάση Ολοκλήρωσης

Προμελέτη

Παράλληλα η προσέγγιση μας στην περιοχή ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της «χρονοπολεοδομίας», εισαγάγει την παράμετρο «χρόνος», στο σχεδιασμό του αστικού χώρου, ώστε να επιτευχθεί η συγχρονικότητα των λειτουργιών και όχι μόνο η χωρική τους συνύπαρξη.

Οι λειτουργίες δεν είναι μόνο πολλές αλλά συμβαίνουν ταυτόχρονα σε τόπο και χρόνο και αυτό λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό των χρήσεων και το σχεδιασμό των χώρων.

To νέο γήπεδο με χωρητικότητα πλέον των 8000 θεατών θα καλύψει τις προδιαγραφές ενός γηπέδου ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ανώτερη κατηγορία – πρώην ELITE.

Η παρούσα έκθεση αφορά στην ανέγερση Αθλητικού Κέντρου στην πόλη της Λάρνακας, στο χώρο του νέου σταδίου ΓΣΖ (γυμναστικός σύλλογος Ζήνων ΓΣΖ), που προβλέπεται να περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου χωρητικότητας 10.000 θεατών, γήπεδο με στίβο, εμπορικό κέντρο, προπονητικό κέντρο, green park, sport park, χώρους στάθμευσης καθώς και όλες τις απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Η πρόταση διατηρεί σε πρώτη φάση, οργανώνει και αξιοποιεί στην σύνθεση τις υφιστάμενες λειτουργίες των κολυμβητηρίων και του κλειστού γυμναστηρίου.

Αρχές Σχεδιασμού

Το συγκρότημα, χώρος θεάματος, χώρος συγκέντρωσης των κατοίκων της Λάρνακας αλλά και της ευρύτερης περιοχής καλείται να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο αυτής της περιοχής και συνάμα να λειτουργήσει ως πόλος αναγέννησης του τόπου στον οποίο εγκαθίσταται.

Η χωροθέτηση των δύο βασικών γηπέδων, γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο με στίβο, βάσει της διαθεσιμότητας της έκτασης, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αλλά και της χωρητικότητας τους, υπήρξε βασικός άξονας για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης.