μια λύση που θα συνδέεται με το περιεχόμενο του λειτουργικού προγράμματος του κτιρίου

«INTERNATIONAL SCHOOL», ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ, ΚΑΤΑΡ

  • Featured :
  • Prize :

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού κτηρίου, λοιπόν, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός. Για να βρίσκονται σε συνάφεια και να αντανακλούν τον εκπαιδευτικό και πολιτισμικό τους χαρακτήρα, τα κτίρια αυτά οφείλουν να είναι «ανοιχτά», προσβάσιμα απ’ όλους, φιλικά προς το περιβάλλον, διαδραστικά, ευμετάβλητα, για να μπορούν να δεχτούν τις κοινωνικές αλλαγές και να τις ενσωματώσουν.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αίσθηση της κλίμακας, η οποία επιτρέπει αφενός την διακριτικοποίηση και ποικιλομορφία των χώρων και αφετέρου βοηθάει τους χρήστες να οικειοποιούνται το χώρο και να διαμορφώνουν αίσθημα ταυτότητας., «να βρίσκουν χώρο προσωπικό αλλά και να δημιουργούν ομαδικά».

Το νέο κτίριο θα ανάγεται στη ζωή της περιοχής και θα δηλώνει την παρουσία του. Θα είναι και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη ευρύτερη περιοχή, θα αποτελεί χώρο εκπαίδευσης, ζωής και πολιτισμού καθώς και σημαντικό κοινωνικό πυρήνα.

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, δεν περιοριστήκαμε μόνο σε μια στείρα σχεδιαστική και φορμαλιστική αναζήτηση. Ενδιαφερθήκαμε και για την διερεύνηση της δυναμικής και της ψυχογεωγραφίας της πόλης, του τόπου. Η «κλινική απογραφή» των δεδομένων της τοποθεσίας όπου θα χτιστεί το κτίριο, οδήγησε με τρόπο αποφασιστικό στην τελική πρόταση.

Η μελέτη αντιλαμβάνεται το τοπίο ως βιωμένο χώρο και αναγνωρίζει την κοινωνική του διάσταση. Τον προσεγγίζει ως πεδίο καταγραφής της ζωής, ως έκφραση των κοινωνικών σχέσεων και της ιστορίας. Όπως ακριβώς υποστηρίζει και ο Tadao Ando προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και να τα τονίσουμε. Δεν θέλουμε να απομονώσουμε τη δουλειά  μας από την πολιτισμική, ιστορική και φυσική συνοχή του τόπου, αλλά να χτίσουμε σε συνέχεια με αυτήν.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα αποτελεί ένα συνδυαστικό μοντέλο υφιστάμενων σχολικών υποδομών στο Qatar / Doha, αλλά και σύγχρονων εκπαιδευτικών μοντέλων αμερικάνικων προτύπων.

Το Διεθνές αυτό Σχολείο θα αναφέρεται στις βαθμίδες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο θα βασίζεται θα είναι το Αμερικανικό, μια και θα αποτελεί την κύρια επιθυμητή κατεύθυνση αλλά θα παρέχει και διευρυμένες κατευθύνσεις με πολυπολιτισμικό υπόβαθρο.

Θα λειτουργεί στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου και προαιρετικά θα προσφέρονται απογευματινές δραστηριότητες γενικού αλλά και εξειδικευμένου χαρακτήρα.

Αρχές Σχεδιασμού

Το σχολείο προορίζεται να φιλοξενεί περί τους 900 μαθητές και το ανάλογο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό. Οι τρείς άμεσα διακριτές ενότητες που δημιουργούνται είναι α) οι κατοικίες για το προσωπικό, β) η ηλικιακή ομάδα 6-11 (Δημοτική Εκπαίδευση), και γ) Η ηλικιακή ομάδα 12-15 και 15-18 (Μέση Εκπαίδευση). Οι δύο τελευταίες ομάδες θα εντάσσονται χωρικά στην ίδια περιοχή με εναλλαγή πλήρως διαχωρισμένων χώρων που αναφέρονται σε έκαστη αλλά και κοινόχρηστων.

Οι κατοικίες για το προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου θα ευρίσκονται σε μια αυτοτελή ενότητα. Θα έχουν αυτόνομη πρόσβαση αλλά ταυτόχρονα θα αποτελούν τμήμα μιας συνολικότερης αρχιτεκτονικής επίλυσης. Μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτόνομες κατοικίες (διεύθυνση) και σε συγκρότημα κατοικιών / διαμερισμάτων για διδακτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό.

Στόχος της μελέτης είναι να εκφράσει με τρόπο δυναμικό και εμβληματικό τη σημασία του κτιρίου, να το καταστήσει τοπόσημο και να παράξει μια λύση που θα συνδέεται με το περιεχόμενο του λειτουργικού προγράμματος του κτιρίου.

Τα εκπαιδευτικά κτήρια, το δομημένο σύνολο, δηλαδή, που καλείται να εξυπηρετήσει, την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν ταυτόχρονα ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της. Ένας χώρος που εκτός από τις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής, διαμορφώνει μέσα από τη δράση του πάνω στους εκπαιδευόμενους, την κοινωνία, αλλά και διαμορφώνεται μέσα από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.