Διάφορα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Featured : yes Prize : πρώτο βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

READ MORE

IOAKIMIDIS TEXTILES

Featured : Prize :

READ MORE

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ

Featured : Prize :

READ MORE

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Featured : Prize : Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

READ MORE